Contacts

Formulaire de Contact

Formulaire de contact


KVKK Aydınlatma Metni

İş bu form içeriğinde paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, internet sitemizde yer alan Aydınlatma Metninde ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar doğrultusunda şirketimizce kaydedilecek, işlenecek, saklanacak ve işlenme amacının izin verdiği ölçüde ilgililere aktarılabilecektir.